Fysioterapiapalvelut

Fysioterapiakeskus Kuntotutka tarjoaa kattavat fysioterapiapalvelut neurologisesta fysioterapiasta ja Ortopedisesta Manuaalisesta Terapiasta aina lantionpohjan fysioterapiaan, lymfaterapiaan, vyöhyketerapiaan ja akupunktuuriin. Olemme kuntoutuksen laadukas tavaratalo. Hyvin koulutetut ja kokeneet fysioterapeutit palvelevat taidokkaasti ja iloisesti. Tutustu henkilökuntaamme.

Perusfysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista eri tavoin ja menetelmin. Perusfysioterapialla tarkoitetaan fysioterapiaa ilman pidempää erikoistumista.

Vaativa fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista eri tavoin ja menetelmin. Vaativan fysioterapian hinnasto sisältää seuraavat hoitomuodot: neurologinen fysioterapia, lantionpohjan fysioterapia, lymfaterapia, LPG, akupunktuuri, vyöhyketerapia, jalkahoito ja muut erikoistumiset. Katso henkilökunnan tarkemmat erikoistumiset ja osaamiset henkilökunta -sivulta.

OMT-fysioterapia (Ortopedinen Manuaalinen Terapia)

Ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta.

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Käytännön hoito-keinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt. Näillä hoito- keinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.

Lisätietoa: Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys (SOMTY ry)

Neurologinen fysioterapia

Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään ja parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Kuntoutujien neurologisia oirekuvia ovat aivoverenkiertohäiriöiden sekä aivovamman tai selkäydinvamman jälkeinen halvaantuminen, hermojen aineen vaihduntaan liityvät ongelmat esim. MS- tauti ja Parkinson. Myös lihastaudit ja kehitysvammat aiheuttavat neurologisia oirekuvia.

Neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan ensin liikkumis- ja toimintakyky eri menetelmin ja yhdessä kuntoutujan kanssa laaditaan terapialle tavoitteet ja suunnitelma. Yksilölliset tavoitteet liittyvät työ- ja toimintakyvyn parantamiseen, omatoimisuuden maksimointiin sekä mahdollisimman mielekkään ja tasapainoisen arjen elämiseen. Fyysistä arjessa selviytymistä parannetaan harjoittelemalla liikuntakykyä, tasapainoa, asennon hallintaa, liikkuvuutta, lihasvoimaa sekä nivelten, hermoston ja lihasten toimintaa. Harjoittelua toteutetaan myös toiminnallisesti normaaleissa arjen askareissa. Teemme tarvittaessa kotikäyntejä ja toteutamme myös allasterapiaa.

Neurologiseen kuntoutukseen tullaan pääasiassa lääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella. Maksajana voi olla KELA, vakuutusyhtiö tai kuntayhtymä/ sairaanhoitopiiri. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana tai ilman lähetettä.

Olemme KELA:n pitkäaikainen sopimuskumppani vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Nyt voimassaoleva sopimuskausi on vuosille 2015- 2019. 

Lantionpohjan fysioterapia

Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantiopohjan lihaksiston toiminnanhäiriöitä, kuten esim. virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat (inkontinenssihäiriöt), emättimen lievät laskeumat ja lantionpohjan kiputilat. Lantiopohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa positiivisesti myös naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Kaiken ikäiset naiset, miehet sekä lapset hyötyvät lantionpohjan kuntouttamisesta.

Usein lääkäri arvioi fysioterapian tarpeellisuuden, mutta terapiaan ja/ tai konsultaatioon voi tulla ilman lähetettäkin, suoraan fysioterapeutille. Ikä ei ole este kuntouttamiselle. On tärkeää hakeutua asianmukaiseen hoitoon ajoissa, näin saavutetaan nopeammin tuloksia.

Lantionpohjan fysioterapia perustuu tilanteen kartoitukseen, testaukseen, yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, harjoittelun ohjaukseen sekä sisältää harjoittelua myös kotona. Terapiassa voidaan käyttää apuna myös biofeedback- palautemittaria helpottamaan lantiopohjalihaksiston tunnistus- ja vahvistusharjoituksia. Tarvittaessa terapiassa voidaan käyttää myös elektroterapiaa.

Lisätietoa: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry

Faskiamanipulaatio Stecco®

Faskiamanipulaatio Stecco® -menetelmä (FM) on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon, 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.

Faskiamanipulaatio Stecco® -menetelmä esittelee kokonaisen biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta muskuloskeletaalisissa (tuki-ja liikuntaelimistöön liittyvä) toimintahäiriöissä. Tämän manuaalisen menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus.

Lisätietoa: www.fasciamanipulaatio.fi

McKenzie

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä sekä ensiapuohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien uusiutumisen ja pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi.

Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan itsensä suorittamilla liikkeillä. Terapeutin suorittamiin tekniikoihin edetään vähitellen vasta sitten, kun on tarpeellista. Nämä itsehoitoharjoitukset auttavat potilasta ennaltaehkäisemään oireiden uusiutumista ja pahentumista.

McKenzie-menetelmän periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti.

Menetelmällä voidaan määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellisiä hoitoa tai terapiaa.

Lisätietoa: Suomen McKenzie Instituutti ry

Toiminnalliset tukipohjalliset

Suurella osalla meistä on erityyppisiä jalan virheasentoja tai jalka toimii virheellisesti esimerkiksi kiertymällä liikaa sisään. Jalasta johtuvat vaivat ilmenevät päästä varpaisiin.

Jalan toiminnan muutokset tulisi havaita ajoissa. Kiinnittämällä huomiota lasten ja nuorten jalkojen kehittymiseen huolehditaan ryhdin kehittymisestä ja samalla ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön mahdollisia vaivoja. Aikuisilla jalkaterien ongelmiin voidaan vaikuttaa lihastasapainoa korjaamalla ja nivelien normaalia liikettä palauttamalla sekä tukemalla. Valmistamme tutkimuksen perusteella tarvittaessa toiminnalliset tukipohjalliset, jotka korjaavat jalan ryhtiä ja toimintaa. Erikoispohjalliset soveltuvat liikuntaan, työhön ja päivittäiseen käyttöön kaikenikäisille.

Kraniaalisacraaliterapia

Nivelten ja nivelrakenteiden toimintahäiriöiden poistamista lähinnä kallon, rintarangan ja ristiselän alueita käsittelemällä.

Akupunktuuri

Tuki- ja liikuntaelinperäisten särkyjen ja lihasjännityksen hoitamiseen esimerkiksi migreeni-, iskias- ja jännitysniskapotilailla.

Vyöhyketerapia

Refleksologia on kokonaisvaltaista hoitoa ja tutkimista kehon refleksien välityksellä, jolla voidaan helpottaa esimerkiksi lasten koliikkivaivoja.

Lymfaterapia

Lymfahoidon kokonaisuus (LYKO) tarkoittaa terapiaa, jolla nykykoululääketieteen tiedon mukaan voidaan optimaalisesti ja sivuvaikutuksitta hoitaa erilaisia turvotuksia erittäin hyvin hoitotuloksin. Lymfahoidossa pyritään imunestekierron palauttamiseen ja/tai tasapainottamiseen lymfahieronnan ja tukisidosten avulla. Terapiaa käytetään mm. syöpäpotilailla imusolmukeiden toimintahäiriöiden tasapainottamiseen. Hyviä tuloksia on saatu myös murtumien jälkitiloissa, aineenvaihdunnan häiriötiloissa ja venähdysten aiheuttaman turvotuksen vähentämisessä.

Lisätietoa: Suomen Lymfahoito ry

UKK-terveyskuntotestistö

UKK-terveyskuntotestistöä käytetään liikunnan edistämiseen ja aikuisväestön kunnon seurantaan työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, työterveyshuollossa, varhaiskuntoutuksessa sekä erilaisissa kampanjoissa.

LPG-hoito

Hoitomenetelmä, jossa kudoksia nostetaan ylös ja muokataan alipaineen ja motorisoitujen rullien avulla. Imu on jatkuva tai sykkivä, frekvenssiä säädetään tavoitteen mukaan. LPG-hoito aikaansaa erilaisia muutoksia kudoksissa, hormonitoiminnassa, aineenvaihdunnassa ja lihas-hermojärjestelmässä. LPG:llä voidaan vaikuttaa esimerkiksi ihoon, ihonalaiseen rasvakudokseen, lihaskudokseen, verenkiertoon ja imunestekiertoon.

Lisätietoa: Alaset Import

Jalkahoito

Yhteydenottolomake